Java developer

 • Contract
 • Freelance
 • Full Time
 • Praha
 • až 8000 Kč MD CZK / Month
 • Salary: až 8000 Kč MD

Web ICTPeople.cz

Pro našeho klienta – významného dodavatele bankovních řešení hledáme BE/Java vývojáře.

Co budeš dělat

 • Specialista na řešení implementuje a podporuje kritické obchodní řešení digitálního bankovnictví založené na platformě DBOS
 • Budeš úzce spolupracovat s klientem a týmy Product Development and Consulting a s dalšími softwarovými inženýry
 • Budeš klíčovým členem týmu pro dodávky řešení a budeš teké pomáhat s nasazením, přizpůsobením, integrací a laděním řešení
 • Máš za úkol analyzovat technické a obchodní požadavky našich klientů, definovat a dodat implementaci řešení (architekturu, konfiguraci, přizpůsobení a integraci) na bankovní platformě DBOS
 • Jsi pověřen vývojovými aktivitami (kódování), aktivně se podílíš na testování pro zajištění vysoké kvality kódu, využíváš nástroje a techniky průběžné a konzistentní integrace.

Odpovědnosti

 • Pochopení požadavků zákazníků, KPI projektu a termínů.
 • Respektování a dodržování implementačního přístupu založeného na produktu DBOS
 • Implementace různých funkcí pomocí produktu DBOS, jeho konfigurace nebo kódování
 • Pomoc s nastavením nástrojů a požadované infrastruktury pro vývoj a testování.
 • Koordinace a komunikace v rámci týmu i se zákazníky.

Požadavky

 • Minimálně 3 roky praxe v dodávce softwarového řešení nejlépe pro finanční instituce
 • Java + Spring Boot, Spring Framework
 • Integrace (EIP, Message Oriented Middleware, Data Streams/Kafka)
 • Znalost CI/CD nástrojů, cloudových platforem a správy konfigurací (používáme GIT/Bitbucket, Jenkins, Docker, Kubernetes/OpenShift, Terraform, Azure)
 • Bezpečnostní standardy, například OpenID Connect, OAuth
 • Vítány jsou znalosti nebo zkušenosti s finančními regulačními standardy jako PSD2 a SCA/RTS
 • Protože prosazujeme přístup DevOps, kandidát by měl být obeznámen nebo by se měl rád naučit systémy monitorování a správy protokolů, jako jsou Prometheus, Grafana a ELK.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 32 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.